Pohoří na Šumavě

Osudem těžce zkoušená osada v Novohradských horách.

Pohoří na Šumavě
09.09. 2023

Pohoří na Šumavě, česky také Buchoř, nebo Půchoří je bývalá obec v Novohradských horách. Rozkládá se u trojmezí Čech s Dolními a Horními Rakousy. Málokteré sídlo v České republice má tak vrtkavý osud jako právě Pohoří. Nejprve zde v roce 1758 vznikla sklářská osada. Další rozvoj byl velice rychlý, takže o čtyřicet let později měla osada už 68 domů se 116 rodinami. V letech 1783–1791 se hrabě Jan Buquoy zasložil o výstavbu poutního kostela Panny Marie Dobré rady. Podle sčítání lidu z roku 1890 mělo v tu dobu Pohoří 186 domů se 1323 obyvateli (1077 Němců a 246 Čechů). Po druhé světové válce byli občané německé národnosti, tvořící většinu místní populace, odsunuti a osada začala chátrat. Roku 1978 už osada neměla žádné trvalé obyvatele a většina zbylých domů byla zbořena armádou. K pomalé obnově Pohoří začalo docházet kolem roku 1999. Těsně před zahájením rekonstrukce, se v březnu 1999 zřítila věž a střecha kostela. Zůstaly zde pouze obvodové zdi a presbytář včetně střechy. Ruiny kostela dodnes čekají na opravu, nebo alespoň konzervaci. V létě 2006 stála v Pohoří na Šumavě jedna novostavba a tři další domy byly rozestavěné.

Poloha

Pohorská Ves - Pohoří na Šumavě, Česko

parking: 48.6045142N, 14.7012581E

Užitečné odkazy

Wikipedie

Novohradky.info

Orientační ceny

zdarma

Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
Pohoří na Šumavě
REKLAMA
Použití fotografií, textů a dalších audiovizuálních materiálů je bez souhlasu autora zakázáno. Kontaktovat autora.
Powered by InGenius Webdesign