Sagrada Familia

Poslední velká svatyně křesťansvtí ležící v Barceloně.

Sagrada Familia
22.11. 2019

Oficiální název baziliky zní Temple Expiatori de la Sagrada Família - v překladu Chrám smíření zasvěcený Svaté rodině. Autorem baziliky je Antoni Gaudí. Sagrada Familia je jeho vrcholné dílo a dnes je nejnavštěvovanější památkou v celém Španělsku. Není divu, že byla zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO. Základní kámen byl položen 19. března 1882. V roce 1923 dokončil Gaudí své náčrty a první věž kostela byla dokončena v roce 1925 na fasádě Narození Páně. Byla to jediná věž, kterou Gaudí ve svém životě viděl - 10. června 1926 totiž zemřel. V roce 2010 byl kostel vysvěcen papežem Benediktem XVI., který mu propůjčil titul bazilika minor. Gaudí zamýšlel vybudovat velkou svatyni křesťanství, vzdát hold svaté rodině, a proto je bazilika tak bohatá na křesťanské symboly. Jeden ze znaků je 18 věží, které reprezentují 12 apoštolů, 4 evangelisty, Pannu Marii a Ježíše Krista. Věž Ježíše bude nejvyšší a po dokončení na ni bude umístěn obrovský kříž. Věž bude měřit rovných 170m - Gaudí totiž nechtěl, aby jeho dílo převyšovalo dílo boží – nejvyšší bod v Barceloně, čímž je kopec Montjuic s výškou 173m.

 

Bazilika je vybavena třemi monumentálními fasádami. Narození, Umučení a Zmrtvýchvstání. Fasáda Narození v sobě nese prvky života a zrození. V základnách sloupů jsou želvy, které symbolizují spojení vody a země. Také jsou zde dva chameleoni, kteří mají symbolizovat změnu. Fasáda Umučení je velmi strohá. Je inspirovaná kubismem. Jednotlivé výjevy jsou věnovány poslední noci před ukřižováním, umučením Krista a jeho utrpením. 6 dlouhých, šikmých sloupů symbolizuje kmeny sekvojí. U sochy Jidášova polibku se nachází jedna zajímavost. Magický čtverec 4 x 4, kde jsou jednotlivá pole vymyšlena tak, aby jejich součet v libovolném řádku či sloupci dal součet 33, věk Ježíše v době ukřižování. Fasáda Zmrtvýchvstání bude znázorňovat vzestup k bohu. Budou zde symboly sedmi smrtelných hříchů a ctností. Půdorys baziliky vychází z latinského kříže. Najdeme tu 5 traktů, přičemž centrální klenby dosahují výšky 60m a v apsidě dokonce 75m. Centrální čtyři sloupy se větví jako stromy a symboly na nich reprezentují právě 4 evangelisty. Součástí interiéru jsou vitráže, které svými barvami při svitu slunce oživují šedé odstíny kamene. Práce na bazilice stále trvají a jejich dokončení je naplánované na sté výročí úmrtí Gaudího, tedy v roce 2026. Rychlost výstavby značně ovlivňuje její financování, které probíhá pouze formou soukromých darů, příspěvků a vstupného.

Poloha

Bazilika Sagrada Familia

Carrer de Mallorca, 401,

08013 Barcelona,

Španělsko

 

41.403570

2.174154

Orientační ceny

vstup do baziliky: 26,- € = cca 650,- Kč / dospělý
vstup do baziliky a na věže: 33,- € = cca 820,- Kč / dospělý
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
Sagrada Familia
REKLAMA
Použití fotografií, textů a dalších audiovizuálních materiálů je bez souhlasu autora zakázáno. Kontaktovat autora.
Powered by InGenius Webdesign